Tværfagligt Forum (TF)

På møderne deltager fast:

  • En leder fra enheden
  • Sprogvejlederen/primære pædagog (efter lederens vurdering)
  • En talepædagog
  • En psykolog

Én gang i kvartalet deltager der desuden:

  • En sundhedsplejerske
  • En socialrådgiver. Andre relevante fagpersoner deltager efter lederens vurdering.

I Tværfagligt Forum skal samtalen give lederen og medarbejderne hjælp, supervision og praktisk vejledning til yderligere at kunne tænke inklusion og tidlig indsats.

Beslutning om at benytte kompetencecentrene kan også træffes på TF. Børnelinealen samt LØFT bruges som metode på mødet. Samtalen tager udgangspunkt i det udfyldte drøftelsesskema.

Som forberedelse til mødet skal de indstillende fagpersoner udfylde drøftelsesskemaet. Forældrene skal have mulighed for at udfylde deres del samt give samtykke til, at deres barn må drøftes. Hvis der er en sagsbehandler tilknyttet barnet/familien skal denne have mulighed for at udfylde sit punkt også.