Mobbepolitik og handleplan

Som personalegruppe er vores grundlæggende holdning og erfaring, at det 0-3 årige barn ikke mobber. Barnet prøver forskellige ting af i samværet med andre børn, for at finde ud af sig selv og sine omgivelser.

Som voksne indgår vi i anerkendende relationer med børnene, og derved udvikles de og lærer at sige til og fra. Når det enkelte barn bliver mødt og forstået som den det er, bliver det socialiseret og lærer at omgås andre.

Når barnet når børnehavealderen bliver det mere bevidst om sin egen, og de andre børns roller i legen. Vi accepterer ikke mobning og vi har besluttet at arbejde aktivt på at det ikke forefindes i børnehaven. Samtidig er vi klar over, at der er situationer hvor der ikke lige er en voksen tilstede og der kan derfor opstå situationer hvor det kan forekomme.

I Troldehøj arbejder udefra kufferten Fri for mobberi fra Red Barnet og Maryfonden, hvor der er rigtig mange nyttige materialer. Der er samtalebilleder, musik, historier, bamser, massageprogram mm. 

Samarbejde mellem forældre og børnehaven er yderst vigtig. Som forælder har I stor indflydelse på børnegruppens trivsel - også selvom I ikke altid er der fysisk. I er nemlig med til at præge stemningen og kulturen i børnehaven når I snakker sammen der hjemme. Derfor er det vigtigt, at man som forældre tager et medansvar og engagerer sig i hele børnegruppen og gør en indsats, der rækker ud over eget barn.

I Troldehøj har vi en fælles fødselsdagspolitik der er med til at sikre, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet.

Børnehuset Troldehøjs Mobbepolitik, handleplan og mobbelineal samt Fri for Mobberis fem forældretips kan hentes og læses i Pdf-format her på siden.