Sprog og sprogarbejde

Vi understøtter børnene sprogtilegnelse bl.a. ved brugen af LæseLeg, dialogisk læsning, rim og remser og sang samt ved ved at sætte ord/gentage ord i vores daglige tale. Vi vejleder forældre i sprogstrategier, læsning af bøger samt hvordan børns sprog udvikler sig. Vi har på vores forældremøder ofte sproglig opmærksomhed som tema. Se endvidere under vores læreplaner: sproglige kompetencer.

Når vi tester børnene som 3 og 5 årige og ser at de er i særlig eller fokuseret indsats, tages de op i tværfagligt forum, hvor vi laver en handleplan. Vi samarbejder tæt med talepædagog og sprogstøtter. Alle børn der er i særlig eller fokuseret indsats, kommer med i læseLeg enten for 3 årige eller 5 årige tre gange om ugen. Her personalet tager udgangspunkt i Maryfondens kuffert ”LæseLeg”. Forældrene er involveret og aktivt deltagende via bøger og ordlister som de får af institutionen.

Vi har hele tiden børn der deltager i HippHopp, der er et før skole projekt, til formål at gøre børn mere skoleparate.

Vi har derudover deltaget i et Tablets projekt ”Den talende bog” sammen med en læsevejleder fra Helsingør Skole. Formålet med projektet var, at de kommer i general indsats ved sprogvurdering til april, inden de skal begynde i SFO.

Vi ønsker derudover at udvikle børnenes literacy-kompetencer, gennem aktiviteter baseret på brug af digitale medier.

Vi har et tæt og godt samarbejde med vores sprogstøtter og supplerer hinanden i det daglige arbejde med børnene, og vi har i det hele taget god erfaring med at styrke børnenes generelle sproglige udvikling. Sprogstøtterne arbejder målrettet med vores flersprogede børn i forhold til, at de skal lære dansk. De børn der i sprogtesten er kommet i fokuseret eller særlig indsats bliver tilbudt deltagelse i LæseLeg projektet samt nogle af børnene tilbydes Tablets projektet.