Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag er tæt knyttet til værdigrundlaget som tager udgangspunkt i ønsket om det gode samarbejde imellem børn, forældre og personale.

I vores hverdag har vi i fællesskab med forældrene ansvar for at Troldehøj er et trygt og rart sted at være. Der skal udvises tolerance og forståelse personale, børn og forældre imellem. Ved bl.a. at skabe åbenhed imellem personale og forældre omkring små som store ting, der har indflydelse på børnenes adfærd og trivsel.

Vi arbejder bevidst mod at fremme ligeværdighed, uanset køn, tro og kultur.

Barnet skal mærke at det bliver set, hørt og forstået. Da vi ser på barnet som et individ der reagerer på den voksnes handlinger, er vores børnesyn også præget af, at det er igennem den voksnes handlinger, at barnet lærer hvad der er rigtigt og forkert.

Derfor skal den voksne:

  • Skabe tryghed

  • Yde omsorg for barnet

  • Lære barnet ansvarlighed

  • Lære barnet selvstændighed

  • Være lyttende

  • Vise barnet respekt

  • Inddrage barnet i de daglige gøremål

  • Hjælpe barnet med at skabe venskaber

Derudover er det vores overbevisning at vores alders spredning på stuerne giver børnene mulighed for at lære af hinanden og vise hensyn til hinanden.