Velkommen til Børnehuset Troldehøj

Et hus med store legearealer, hvor sprog, bevægelse og natur er i fokus.

I Troldehøj har vi madordning til alle vuggestue- og børnehavebørn.

#detgodebørneliv - i Helsingør Kommune