Børnemiljø og børnesyn

Børnemiljø

Arbejdet med Børnemiljøet er en del af læreplansarbejdet og derfor arbejder vi både med det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø.

Vi har fokus på hvordan børnene trives i Troldehøj. Vi laver relations skemaer og arbejder med at forebygge mobning blandt vores børn, vi bruger kufferten fra Maryfonden. Vi interviewer børnehavebørnene om venskaber og trivsel, vi bruger spørgsmålene fra DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø).

Vores mål er et godt psykisk børnemiljø med venskab, fællesskab, tillid og tryghed samt medbestemmelse. Vi forsøger at skabe et spændende og udfordrende miljø inde og ude, der indbyder til konstruktive aktiviteter.

Vi forsøger med de midler vi har, at vedligeholde børnehaven, og stræber efter at lære børnene at passe på tingene.

Børnesyn

Barnet skal opleve at det bliver set, hørt og forstået. Da vi ser barnet som et individ, der reagerer på den voksnes handlinger, er vores børnesyn præget af, at det er igennem den voksnes handlinger, at barnet lærer hvad der er rigtigt, forkert og vigtigt. Den voksne skal have en anerkendende grundholdning af ligeværdighed og respekt. 

Derfor skal den voksne:

Skabe tryghed hos forældrene, for derigennem at videregive den til barnet:

  • ved at være tillidsfuld og troværdig
  • ved at spejle eller bekræfte barnets udsagn
  • ved at tale og sætte ord på det, der sker
  • ved at have rutiner og tydelige rammer