Skoleparathed

For mange er skolestart symbolet på et nyt kapitel i barnets liv, fordi der nu sættes fokus på barnets uddannelse. Og for de allerfleste børn opleves det som en velkommen anledning til at tage hul på nye udfordringer og oplevelser. Skolestarten har stor betydning for, hvordan skoletiden forløber og for barnets muligheder for videreuddannelse senere hen. En god skolestart – og en tryg og udbytterig skolegang - handler om at give børnene de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv.

I Troldehøj arbejder vi med skoleparathed og i læreplansforløb med storgruppen over hele året. Læreplansforløbene er planlagt udefra, hvad der forventes at et barn i børnehaveklassen skal kunne. Vi arbejder med Læseleg for de femårige og har børn med i førskole programmet Hipp Hopp. 

Det er rigtig vigtigt at have for øje og se på hvor det enkelte barn er i udviklingen ift. skolestart. Er barnet parat til at indgå i en ny social sammenhæng som en skole er, og samtidig kunne modtage læring.