For mange er skolestart symbolet på et nyt kapitel i barnets liv, fordi der nu sættes fokus på barnets uddannelse. Og for de allerfleste børn opleves det som en velkommen anledning til at tage hul på nye udfordringer og oplevelser. Skolestarten har stor betydning for, hvordan skoletiden forløber og for barnets muligheder for videreuddannelse senere hen. En god skolestart – og en tryg og udbytterig skolegang - handler om at give børnene de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv.

I Troldehøj arbejder vi med skoleparathed og i læreplansforløb med storgruppen over hele året. Læreplansforløbene er planlagt udefra, hvad der forventes at et barn i børnehaveklassen skal kunne. Vi arbejder med Læseleg for de femårige og har børn med i førskole programmet Hipp Hopp. 

Det er rigtig vigtigt at have for øje og se på hvor det enkelte barn er i udviklingen ift. skolestart. Er barnet parat til at indgå i en ny social sammenhæng som en skole er, og samtidig kunne modtage læring.


Læs mere om børn og unge på vej i skole

HippHopp er et forældreprogram, som har til formål at understøtte, at de deltagende børn bliver parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater kan håndtere skolestarten og de nye udfordringer, der knytter sig hertil. Programmet er sammensat, så det skal styrke børnenes kompetencer på fem områder:

  • sociale kompetencer
  • sproglig udvikling
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kultur og kulturelle udtryksformer.

Programmet er bygget op omkring strukturerede aktiviteter, som forældrene gennemfører sammen med deres barn. 

Program for børn mellem 5 og 6 år

Målgruppen for HippHopp er børn i alderen 5-6 år, som endnu ikke er begyndt i skole. Programmet tilbydes familier, der kan have særlig glæde af at være godt forberedt på de udfordringer, som barnet møder i skolen. Det er frivilligt for familierne at deltage i programmet.

Guider hjælper forældre i gang

I HippHopp introduceres forældrene til de materialer, som de skal arbejde med sammen med deres barn gennem hjemmebesøg og netværksaktiviteter. Hjemmebesøg og netværksaktiviteter foregår forskudt af hinanden hver 2. uge.

Hjemmebesøgene varetages af guider og finder sted hos familierne. På hjemmebesøget fortæller guiden om den kommende uges aktiviteter og viser forældrene, hvordan de skal gennemføre de forskellige aktiviteter og anvende materialerne.