Børnehuset Troldehøj er en natur og udelivs institution. Vi vægter højt at alle børn oplever glæden ved oplevelser i naturen samt oplever hvordan naturen kan bruges til at lege, udforske, opleve og eksperimentere på alle årstider og i alt slags vejr. At børnene lærer at udvise respekt for naturen og passe på den. At børnene får udfordret deres viden og erfaringer om natur og naturfænomener herunder at naturen kan kategoriseres i, f.eks. farve, størrelse, antal, vægt og form. Endvidere at børnene møder anderledes motoriske udfordringer og bruger alle deres sanser.

Troldehøj var en af de første institutioner i Helsingør Kommune, der tilmeldte sig Grønne Spirer. Vi har nu i flere år i træk modtaget Spirer-diplomet og det grønne flag. Vi har haft rigtige mange medarbejdere på diverse udelivs og natur kurser samt grønne spirer kursus og det vil vi fortsat gøre.

 

 • kunne gå en tur
 • kunne tælle til 10 med støtte
 • kendskab til grundfarverne
 • begreber og modsætninger
 • interesse for at begå sig i naturen
 • kendskab til vejret f.eks. regn, sol, sne og blæst
 • udvikle respekt for natur og miljø
 • kende årstiderne
 • gå på tur i trafikken (gå to og to på række, regler i trafikken)
 • grundformer
 • de fleste farver
 • begreber og modsætninger
 • årstiderne og de fire elementer
 • forståelse og kendskab til naturen og dyrelivet
 • tal fra 1-20 (tælle til 20, genkende og skrive tallene fra 1-10)
 • udvikle respekt for natur og miljø
 • de mest almindelige former for vejrlig: solskin, gråvejr, storm, regnvejr, snevejr

De voksne:

 • viser børnene naturen, ved at lade dem opleve årstidernes skiften og ved sæsonbestemte aktiviteter i naturen
 • viser at aktiviteter ligeså godt kan foregå udenfor
 • er aktive deltagende og støtter børnene i aktiviteterne
 • giver mulighed for at opleve forskellen på vilde og stille aktiviteter i naturen
 • har tilmeldt sig projekt ”grønne spirer” i Friluftsrådet
 • bruger bevidst begreber fra naturvidenskaben
 • har kendskab til politikken vedr. naturfag og matematik og de mål, der forventes at børnene skal leve op til, når de starter skole
 • at deltage i de aldersbestemte aktiviteter fastsat efter aktivitetsarkene fra Friluftsrådet (0-6)
 • at vi arbejder på at modtage det Grønne flag (Grønne spirre)
 • at lege ude i al slags vejr
 • at bruge tal og mængder
 • at lege med former og figurer
 • at tale om afstande og størrelser
 • at have båldage
 • at lege med bl.a. vand, balloner og sne
 • Gurredam uger med ekstra fokus på ude liv
 • at vi bruger skov og strand med grupper af børn

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærknings ordning er med til at støtte og synliggøre institutioners arbejde for en grønnere hverdag. Og med mærknings ordningen "Grønne Spirer" ønsker Friluftsrådet at sætte naturen og miljøet på dagsordenen i børns hverdag.

Udeliv udfordrer og udvikler, og naturen rummer alle elementerne fra læreplanernes bekendtgørelse.

Grønne spirer er:

 • Sunde børn med røde kinder og snavsede fingre
 • Nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene
 • Spirende natur- og miljøforståelse hos de yngste
 • Kurser, materiale og uddannelse af høj kvalitet

Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav.