Børnemiljø og børnesyn

Børnemiljø

Arbejdet med Børnemiljøet er en del af læreplansarbejdet og derfor arbejder vi både med det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø.

Vi har fokus på hvordan børnene trives i Troldehøj. Vi laver relations skemaer og arbejder med at forebygge mobning blandt vores børn, vi bruger kufferten fra Maryfonden. Vi interviewer børnehavebørnene om venskaber og trivsel, vi bruger spørgsmålene fra DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø).

Vores mål er et godt psykisk børnemiljø med venskab, fællesskab, tillid og tryghed samt medbestemmelse. Vi forsøger at skabe et spændende og udfordrende miljø inde og ude, der indbyder til konstruktive aktiviteter.

Vi forsøger med de midler vi har, at vedligeholde børnehaven, og stræber efter at lære børnene at passe på tingene.

Børnesyn

Barnet skal opleve at det bliver set, hørt og forstået. Da vi ser barnet som et individ, der reagerer på den voksnes handlinger, er vores børnesyn præget af, at det er igennem den voksnes handlinger, at barnet lærer hvad der er rigtigt, forkert og vigtigt. Den voksne skal have en anerkendende grundholdning af ligeværdighed og respekt. 

Derfor skal den voksne:

Luk alle
Åben alle

Skabe tryghed hos forældrene, for derigennem at videregive den til barnet:

 • ved at være tillidsfuld og troværdig
 • ved at spejle eller bekræfte barnets udsagn
 • ved at tale og sætte ord på det, der sker
 • ved at have rutiner og tydelige rammer

Yde omsorg for barnet 

 • ved den synlige omsorg som er at tilfredsstille barnets basale behov. 
 • ved den usynlige omsorg som er at kunne forstå barnet og kunne reagere ud fra barnets signaler i forhold til alder og udvikling.
 • ved at hjælpe barnet med at skabe venskaber

Lære barnet ansvarlighed 

 • ved at barnet tager ansvar for sine handlinger, afmålt efter dets alder
 • ved at vi er opmærksomme og anerkender barnet
 • ved at lære barnet at passe på sine omgivelser, både ude og inde
 • ved at give barnet mulighed for at lære af de andre og vise hensyn til andre

Lære barnet selvstændighed

 • ved at give barnet tid til at lytte til egne fornemmelser og samtidig have den fornødne tålmodighed til at lade det selv foretage nogle forsøg og drage nytte af sine egne erfaringer

Være lyttende overfor barnet og vise interesse for det, barnet siger

Vise barnet respekt

 • ved at vise, at vi interesser os for barnets meninger og evt. hjælpe det til at komme frem med dem
 • ved ikke unødigt at afbryde en relation/et samspil mellem barn/barn eller barn/voksen
 • ved at give barnet opgaver og ansvar og inddrage det i de daglige gøremål

Vise legen respekt

 • ved at give tid, plads og ro til fordybelse
 • ved at sætte stimulerende rammer op for børnenes leg, så fantasien kan trives, den er forudsætningen for en rig forestillingsevne og lysten til at eksperimentere.
 • ved at vi selv er deltagende og fysisk aktive