Pædagogisk arbejde

Læs om vores værdier og pædagogiske grundlag, børnemiljø og læringsprocesser, forældresamarbejde, sprog, natur og udeliv, overgange og skoleparathed.

Læs mere

Børn er forskellige og lærer forskelligt. Respekt for det enkelte barns måde at modtage, indhente og bearbejde informationer på skal være tydelig.

Læs mere

I Helsingør kommune er det politisk besluttet, at der skal foretages sprogvurderinger af treårige børn, og af børn i året før deres skolestart.

Læs mere

I Troldehøj forsøger vi aktivt at undgå mobning. Vi er meget bevidste om, at mobning har store konsekvenser, både for de børn der bliver mobbet, dem der mobber og de der ser på.

Læs mere

Tværfagligt Forum er vores lokale forum, hvor udfordringer der giver anledning til bekymring, kan bringes op til tværfaglig drøftelse.

Læs mere