Overgangen fra vuggestue til børnehave

For at give barnet en god start i børnehaven, skal barnet forberedes og være med i hele processen.

Stueplacering i børnehaven foregår i dialog mellem børnehave, vuggestue og ledelse. Hvis I har ønsker til valg af stue kan I kontakte personalet.

Så snart vi har en dato for skiftet og vi ved hvilken stue barnet skal gå på bliver I orienteret.

Vuggestuen begynder indkøringen ca. 1-2 uger før start. Vi besøger børnehaven/kommende stue sammen med barnet og de har mulighed for at deltage i en samling/frokost samt lege på legepladsen i middagstunden.

Dagen før barnet starter i børnehaven tømmer I sammen barnets kasser i vuggestuen og de flyttes ind på den nye stue i børnehaven.

Ca. to uger før overflytningen får I et velkomstbrev hvor I inviteres til en samtale med personalet fra vuggestuen og børnehaven. Under samtalen overleveres barnets mappe/bog fra den gamle stue og I får mulighed for at fortælle om deres forventninger til samarbejdet og børnehaven generelt. 

Efter ca. tre måneder inviteres I til en  3-måneders samtale i børnehaven. Her taler vi om barnets start i børnehaven, samt afstemmer forventninger til hinanden.