Overgangen fra børnehave til skole

Ved kommende skolestart arbejder vi tæt sammen med jer som forældre og skolen så barnet er klædt godt på til de nye udfordringer

Overgangen er fundamentet for en god skolegang

Overgangen opleves for langt de fleste børn som noget positivt. Men en lille gruppe af skolebørn oplever en skæv skolestart, som kan hæmme barnets selvværd og forringe dets uddannelsesmuligheder på lang sigt. En god skolestart belønnes derimod i resten af uddannelsesforløbet og resten af livet.

I 6-års alderen har alle børn oplevet en række overgange: Barnet oplever hver eneste dag overgangen fra dagtilbud til hjem, og de fleste børn har også oplevet overgangen fra familie til vuggestue/dagpleje og fra vuggestue/dagpleje til dagtilbud. Skolen er et større og måske i første omgang uoverskueligt fysisk miljø. Barnet går med ét fra at være blandt ’de store’ til at være ’en af de små’. Det sociale miljø på en skole er mere komplekst end det, barnet er vant til fra dagtilbuddet, og der er færre voksenressourcer til det enkelte barn. Samtidig møder barnet mange nye voksne og børn. Kort sagt stiger forventningerne til barnet. Nogle børn bliver måske skuffede over skolestarten, fordi de ikke ved, hvad de skal forvente af skolen. De tror måske, at de meget hurtigt lærer at læse. Andre børn er måske utrygge ved at komme i skole, fordi de har hørt andre fortælle negativt om skolen.

Endelig er der børn, som ved skolestarten ikke er helt parate til skolen. Barnet har måske ikke tilstrækkelige faglige og sociale kompetencer, eller barnet er ikke i stand til at bruge de kompetencer, det faktisk har, i skolen. Men det er ikke kun børnene, der skal være parate til skolen. Skolen må også være ”parat til børnene”. Det betyder, at de voksne i børnehaveklassen skal skabe et tilbud, der tilgodeser børnenes aktuelle interesser, potentialer og udviklingsmæssige behov. Det er således de voksnes ansvar – både pædagoger, børnehaveklasseledere og forældre – i fællesskab at skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra dagtilbud til skole kan foregå i en tryg atmosfære. Herved vil barnet få mulighed for at vokse med de nye udfordringer.

Afslutning for storegruppen ...
Afslutning for storegruppen ...

Hele institutionen synger og flager for storegruppen inden afslutningsfesten.