Hvordan vil vi nå vores mål?

De voksne:

  • viser børnene naturen, ved at lade dem opleve årstidernes skiften og ved sæsonbestemte aktiviteter i naturen
  • viser at aktiviteter ligeså godt kan foregå udenfor
  • er aktive deltagende og støtter børnene i aktiviteterne
  • giver mulighed for at opleve forskellen på vilde og stille aktiviteter i naturen
  • har tilmeldt sig projekt ”grønne spirer” i Friluftsrådet
  • bruger bevidst begreber fra naturvidenskaben
  • har kendskab til politikken vedr. naturfag og matematik og de mål, der forventes at børnene skal leve op til, når de starter skole