3-6 årige børn i Troldehøj skal kunne:

  • gå på tur i trafikken (gå to og to på række, regler i trafikken)
  • grundformer
  • de fleste farver
  • begreber og modsætninger
  • årstiderne og de fire elementer
  • forståelse og kendskab til naturen og dyrelivet
  • tal fra 1-20 (tælle til 20, genkende og skrive tallene fra 1-10)
  • udvikle respekt for natur og miljø
  • de mest almindelige former for vejrlig: solskin, gråvejr, storm, regnvejr, snevejr