Vision

  • Vi ser, at der er flere forskellige bevægelseslege på legepladsen
  • Vi ser, at personalet er rollemodeller i forhold til at sætte bevægelseslege i gang
  • Vi ser, at børnene selv sætter tidligere introducerede regel- og bevægelseslege i gang
  • Forældrene er bevidste om, at vi er en bevægelsesinstitution og støtter op om det
  • At alle børn over 2 år går, cykler, løber fra bil eller hjem til og fra Troldehøj
  • At alle personaler deltager i Kronborgstafetten hvert år