Succeskriterier

  • At børnene skal synes at det er sjovt og rart at deltage i vores aktiviteter og lege
  • At børnene tilbydes aktiviteter der indeholder bevægelse hver dag samt alderssvarende motoriske stimuli
  • At børnene tilbydes aktiviteter som træner labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen samt balancen
  • At Troldehøjs inde - og uderum er indrettet bedst muligt, så det indbyder til bevægelse og leg
  • At personalet er aktivt deltagende og gode rollemodeller