Formål

  • At barnet får en oplevelse af og forståelse for kroppens funktioner og derigennem betydningen af at bevæge sig og leve sundt
  • At barnet får et kendskab til forskellige lege og aktiviteter som opfordrer til bevægelse
  • At barnet udviser glæde og er deltagende på deres eget niveau. Det er sjovt.
  • at Troldehøj får et fælles sprog i forhold til motoriske aktiviteter både inde og ude