Forankring og opfølgning

  • Vi evaluerer vores mål og indsatser samt reviderer vores bevægelsespolitik en gang årligt på et personalemøde i maj måned.
  • På teammøderne hvor vi planlægger aktiviteter for den næste periode, evaluerer vi samtidig vores indsatser i forhold til månedens lege. Vi tager udgangspunkt i legeskabelonen og i læreplans målskemaerne
  • På stuemøder evaluerer vi vores indsatser i forhold til samlinger på stuen.