Dokumentation/evaluering

  • Vi dokumenterer løbende vores arbejde via læreplans målskemaerne, som er et systematisk arbejdsredskab, vi har lavet. Vi vurderer barnet ud fra vores forventninger til specifikke færdigheder som børnene helt eller delvist skal kunne på alderstrinnet.
  • Vi bruger vores læreplans måls skemaer i vores årlige udviklingsbeskrivelser og i vores forældresamtaler. Vi inddrager derudover forældrene ved behov
  • Vi er opmærksomme og registrerer børnenes udsagn samt mimik i forbindelse med legeaktiviteterne og har dette med når vi evaluerer.
  • Vi ser, at børnene selv igangsætter nogle af de tilegnede lege samt efterspørger lege og aktiviteter, de er blevet præsenteret for