Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er udgangspunktet for, hvordan vi ønsker samarbejdet skal være børn, forældre og personale imellem.

I Troldehøj ønsker vi at skabe et pædagogisk miljø hvor vores værdier Faglighed, Anerkendelse, Tillid og Troværdighed samt Samarbejde indgår i dagligdagen.

 • personlig og fælles udvikling
 • refleksion
 • erfarings udvikling
 • videndeling, intern/ekstern
 • holde sig fagligt ajour
 • kvalitet
 • evaluering
 • faglig dokumentation

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

 • Vi planlægger aktiviteter ud fra børnenes behov og arbejder i aldersopdelte grupper
 • tilgodeser hvert enkelt barns behov
 • Vi Vi forsøger at tyde børns signaler og handle derefter
 • Vi reflekterer over spørgsmål og egne handlinger
 • Vi reflekterer/vender børn og aktiviteter med hinanden, sparrer. Vi overleverer børn fra vuggestue til børnehave (m. forældre) samt fra børnehave til skole
 • Vi tager på kurser, ud af huset og i huset, vi debatterer og deler viden
 • Vi holder os ajour via bøger, artikler, fagblade, medier
 • Videndeling også på tværs af huset, via pædagogiske drøftelser, læreplan, personalehåndbog (intern), velkomstfolder, hjemmeside, medier og udadtil via Kulturrejser
 • Vi dokumenterer ved skriftlige evalueringer, fortællinger, børneinterview og billeder
 • Vi rådgiver og vejleder forældrene
 • Vi samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere
 • omsorg
 • respekt
 • selvrespekt
 • empati
 • nærvær fysisk/psykisk
 • rummelighed

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

Omsorg

 • børn får lov til at sove og spise, når de har behov for det
 • børn får fysisk kontakt, når de har behov for det
 • vi tager gerne særlige hensyn
 • vi dækker børnenes behov, stimulerer og motiverer dem
 • vi bestræber os på at behandle børn ens, og det betyder, at der er plads til at tage særlige hensyn
 • vi reagerer hvis vi er bekymrede for et barns udvikling

 Respekt

 • vi møder børn og forældre med åbent sind
 • vi banker på ind til et rum, hvor børn er i gang med en leg
 • vi undlader unødigt at afbryde en relation/et samspil mellem barn/barn eller barn/voksen
 • vi er lydhøre overfor hinanden, lyttende og interesseret i hvad børn som voksne fortæller
 • vi giver plads til spontanitet
 • at vi er opmærksomme og roser dem, der har gjort noget ekstra
 • vi giver børn og voksne opgaver og ansvar
 • vi lader børnene løse deres konflikter og støtter når det er nødvendigt

 Selvrespekt

 • at sige fra, når ens grænser er ved at brydes
 • vi melder os til i fællesskabet; vi er på banen; vi engagerer os
 • at stå til ansvar for sine handlinger i forhold til alder
 • at gøre noget på egen hånd og opleve succes

 Empati

 • vi lytter til den anden med alle kanalerne åbne, så vi kan tolke den andens signaler og handle derefter. Dette er lettere jo bedre, vi kender hinanden
 • de større børn hjælper de små, at passe på hinanden og omgivelserne
 • børnene er opmærksomme på, når andre børn f.eks. græder, og giver besked til de voksne
 • hjælpe børnene med at skabe venskaber

 Nærvær – fysisk/psykisk

 • at være i øjenhøjde med børnene; at være nede på gulvet
 • at give fysisk kontakt, når der er behov for det
 • at give tid og plads til at barnet kan udtrykke sig
 • at vise barnet, at vi har set dets initiativer
 • at give et skulderklap – både til børn og voksne
 • vi er trygge ved hinanden, alle tør komme til orde og give sin mening til kende
 • vi har et godt psykisk arbejdsmiljø

 Inklusion

 • vi rummer børn, personaler og forældres forskelligheder og behov
 • vi respekterer og accepterer forskelligheder og ressourcer
 • vi møder det enkelte barn på dets udviklingstrin og arbejder ud fra det
 • vi ser det enkelte barns potentialer
 • vi er løsningsfokuseret i vores tilgang til barnet og familien
 • ærlighed
 • åbenhed
 • dialog
 • at stole på den anden
 • at være tryg ved den anden
 • selvværd, at have tillid og at stole på sig selv

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

 • vi møder hinanden med et åbent sind børn, forældre og personale
 • Vi bestræber os på at være ærlige overfor os selv og hinanden
 • vi bruger humor i hverdagen
 • vi hjælper hinanden, når der er behov
 • vi ved, at hjælpen kommer, så snart den kan komme
 • vi er til stede, vi er nærværende, vi er i øjenhøjde med den anden (barn, forældre, kollega), når denne har brug for det
 • vi giver plads til at den enkelte kan fordybe sig – f.eks. ved modtagelse af nye børn/forældre, når et barn skal sige farvel til far/mor, i en given aktivitet – og har tillid til, at den anden/de andre har overblikket. Dette kræver åbenhed og aftaler.
 • Vi giver os tid til at snakke med forældre i hverdagen for at give de små historier
 • Forældrene skal trygt kunne aflevere børnene i vores varetægt. De ved, at vi er der for børnene
 • der er plads til at opgaver bliver uddelegeret, og opgaverne bliver lavet
 • vi tør alle vise os selv/vise noget af os selv i gruppen
 • vi ønsker dialog, vi stiller undrende og åbne spørgsmål, og spørger bl.a. via hv-ord
 • forældre og personale tør gå til hinanden med ris og ros og komme med ideer
 • vi vil gerne være gode rollemodeller
 • vi er tillidsfulde og troværdige voksne som holder, hvad vi lover
 • Børn og forældre og personalet viser glæde ved at komme her, de bliver set
 • Børn, forældre og personalet føler sig velkommen og modtaget hver dag
 • teamwork
 • planlægge aktivitet
 • snakke sammen, ang. pædagogik
 • dagligdagen
 • personale, børn og forældre
 • styrke hinanden fagligt
 • give og modtage anerkendelse
 • ærlighed og åbenhed

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

 • omkring praktiske opgaver og aktiviteter i hverdagen
 • forældresamtaler og ”garderobesnak”
 • stuemøder, teammøder, p-møder, forældremøder, bestyrelsesmøder, A-MED -møder m.m.
 • vi samarbejder og planlægger på stuen, i teamet, og i huset
 • Kommunikation via dagbogen på kontoret giver fælles fodslag
 • Vi sætter ord på børns reaktioner og handlinger
 • Vi bruger hinandens ressourcer og erfaringer og forskelligheder
 • Vi formidler teori, så det kan omsættes til praksis