Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er alle daginstitutioner i Helsingør Kommune der fremadrettet skal benytte Tabulex.  

Målet er på sigt at lette de administrative opgaver for personalet, og derved skabe mere tid til at være sammen med børnene. Samtidig bliver det muligt for forældre at oprette aftaler, melde ferie, sygdom og fridage samt at viderebringe beskeder om jeres børn 24 timer i døgnet.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. 

Kun forældre må betjene de opsatte skærme/tablets.

Allerede fra nu af kan alle forældre logge ind på Tabulex via www.borneweb.dk og udfylde stamkort, give beskeder vedrørende hente-aftaler, sygdom, ferie, fridage m.v.

Det er meget vigtigt at alle hurtigst muligt får udfyldt stamkort så nøjagtigt som muligt da vi går helt væk fra papirudgaven af stamkortet.

Fra 1. december forventer vi at alle forældre benytter Tabulex og at vi ikke længere modtager telefonopkald eller mundtlige beskeder vedr. hente-aftaler, sygdom, ferie afholdelse, fridage m.v.

Vi vil selvfølgelig fortsat meget gerne have mundtligt besked, men I skal altid samtidig give besked via Tabulex.