Info til studerende

Her finder du lidt praktisk information om institutionen, forbesøg, placering og arbejdsplan.

Studerende i Troldehøj

Anden relevant info findes her på hjemmesiden, i vores Praktikbeskrivelse & Uddannelsesplan og ellers er du meget velkommen til at ringe til os.

Flere informationer findes i Børnehuset Troldehøjs Praktikbeskrivelse & Uddannelsesplan (2014-bekendtgørelsen) der kan læses og downloades her på siden. 

Børnehuset Troldehøj

H.P. Christensens Vej 24

3000 Helsingør

49284210

 

Integreret daginstitution (kommunal institution).

Op til 120 børn fordelt i vuggestue og børnehave.

0-6 år.

To afdelinger, vuggestue (0-3 år) og børnehave (3-6 år), fordelt med 3 stuer i hver afdeling.

 

Institutionen har åben mandag – torsdag 06:00-17:00 og fredag 06:00-16:30.

I Troldehøj har vi madordning til alle vuggestue- og børnehavebørn

Børnehuset Troldehøjs Praktikbeskrivelse & Uddannelsesplan kan læses og downloades her på siden.

Ligeledes kan skabelon for den studerendes uddannelsesplan i 1., 2. og 3. praktik hentes her på siden.

Den studerende kontakter Troldehøj telefonisk og aftaler et forbesøg med praktikvejlederen.

Ved forbesøget deltager den studerende, praktikvejleder evt. leder eller souschef af institutionen. Forventninger og informationer udveksles.

Den studerende bliver vist rundt i huset og bliver præsenteret for de tilstedeværende medarbejdere samt ledelse.

Den studerende afleverer skriftligt personlige data – navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Den studerende skal underskrive og give samtykke til indhentning af børneattest.

Den studerende vil få udleveret årsplan, pædagogisk årsplan, personalemødeoversigt og informationsfolder.

 

Den studerende kan placeres i både vuggestue- og børnehaveafdelingen. I Troldehøj har vi en praktikvejleder i både børnehaven og vuggestuen. Som udgangspunkt vil den studerende blive placeret i samme team/afdeling som den praktikvejleder den studerende bliver tilknyttet, dette er dog alt afhængig af personalesammensætningen på stuerne i begge afdelinger. Hvor den studerende vil blive placeret informeres om ved forbesøget.

Arbejdsplan for den studerende gøres endelig færdig ved starten af praktikperioden. Særlige hensyn til arbejdstider kan tages op under forbesøget, og arbejdstiden vil primært ligge indenfor institutionens åbningstider.

Dog vil der være møder og arrangementer udenfor åbningstiderne, som den studerende forventes at deltage i, så som team- og personalemøder, stuemøder, relevante kurser samt forældre arrangementer. Den studerende får en oversigt med alle datoer på ovennævnte møder m.m. ved praktikstart.

Herudover har vi sociale arrangementer for personalet så som bowletur, sommerferie middag og julefrokost som den studerende inviteres med til (fritid).

Har den studerende et ønske om at deltage til specielle arrangementer eller møder m.v. kan dette drøftes med praktikvejlederen.