Samarbejde

 • teamwork
 • planlægge aktivitet
 • snakke sammen, ang. pædagogik
 • dagligdagen
 • personale, børn og forældre
 • styrke hinanden fagligt
 • give og modtage anerkendelse
 • ærlighed og åbenhed

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

 • omkring praktiske opgaver og aktiviteter i hverdagen
 • forældresamtaler og ”garderobesnak”
 • stuemøder, teammøder, p-møder, forældremøder, bestyrelsesmøder, A-MED -møder m.m.
 • vi samarbejder og planlægger på stuen, i teamet, og i huset
 • Kommunikation via dagbogen på kontoret giver fælles fodslag
 • Vi sætter ord på børns reaktioner og handlinger
 • Vi bruger hinandens ressourcer og erfaringer og forskelligheder
 • Vi formidler teori, så det kan omsættes til praksis