Faglighed

 • personlig og fælles udvikling
 • refleksion
 • erfarings udvikling
 • videndeling, intern/ekstern
 • holde sig fagligt ajour
 • kvalitet
 • evaluering
 • faglig dokumentation

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

 • Vi planlægger aktiviteter ud fra børnenes behov og arbejder i aldersopdelte grupper
 • tilgodeser hvert enkelt barns behov
 • Vi Vi forsøger at tyde børns signaler og handle derefter
 • Vi reflekterer over spørgsmål og egne handlinger
 • Vi reflekterer/vender børn og aktiviteter med hinanden, sparrer. Vi overleverer børn fra vuggestue til børnehave (m. forældre) samt fra børnehave til skole
 • Vi tager på kurser, ud af huset og i huset, vi debatterer og deler viden
 • Vi holder os ajour via bøger, artikler, fagblade, medier
 • Videndeling også på tværs af huset, via pædagogiske drøftelser, læreplan, personalehåndbog (intern), velkomstfolder, hjemmeside, medier og udadtil via Kulturrejser
 • Vi dokumenterer ved skriftlige evalueringer, fortællinger, børneinterview og billeder
 • Vi rådgiver og vejleder forældrene
 • Vi samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere