Anerkendelse

 • omsorg
 • respekt
 • selvrespekt
 • empati
 • nærvær fysisk/psykisk
 • rummelighed

Hvordan ser vi værdien i dagligdagen hos børn og voksne?

Omsorg

 • børn får lov til at sove og spise, når de har behov for det
 • børn får fysisk kontakt, når de har behov for det
 • vi tager gerne særlige hensyn
 • vi dækker børnenes behov, stimulerer og motiverer dem
 • vi bestræber os på at behandle børn ens, og det betyder, at der er plads til at tage særlige hensyn
 • vi reagerer hvis vi er bekymrede for et barns udvikling

 Respekt

 • vi møder børn og forældre med åbent sind
 • vi banker på ind til et rum, hvor børn er i gang med en leg
 • vi undlader unødigt at afbryde en relation/et samspil mellem barn/barn eller barn/voksen
 • vi er lydhøre overfor hinanden, lyttende og interesseret i hvad børn som voksne fortæller
 • vi giver plads til spontanitet
 • at vi er opmærksomme og roser dem, der har gjort noget ekstra
 • vi giver børn og voksne opgaver og ansvar
 • vi lader børnene løse deres konflikter og støtter når det er nødvendigt

 Selvrespekt

 • at sige fra, når ens grænser er ved at brydes
 • vi melder os til i fællesskabet; vi er på banen; vi engagerer os
 • at stå til ansvar for sine handlinger i forhold til alder
 • at gøre noget på egen hånd og opleve succes

 Empati

 • vi lytter til den anden med alle kanalerne åbne, så vi kan tolke den andens signaler og handle derefter. Dette er lettere jo bedre, vi kender hinanden
 • de større børn hjælper de små, at passe på hinanden og omgivelserne
 • børnene er opmærksomme på, når andre børn f.eks. græder, og giver besked til de voksne
 • hjælpe børnene med at skabe venskaber

 Nærvær – fysisk/psykisk

 • at være i øjenhøjde med børnene; at være nede på gulvet
 • at give fysisk kontakt, når der er behov for det
 • at give tid og plads til at barnet kan udtrykke sig
 • at vise barnet, at vi har set dets initiativer
 • at give et skulderklap – både til børn og voksne
 • vi er trygge ved hinanden, alle tør komme til orde og give sin mening til kende
 • vi har et godt psykisk arbejdsmiljø

 Inklusion

 • vi rummer børn, personaler og forældres forskelligheder og behov
 • vi respekterer og accepterer forskelligheder og ressourcer
 • vi møder det enkelte barn på dets udviklingstrin og arbejder ud fra det
 • vi ser det enkelte barns potentialer
 • vi er løsningsfokuseret i vores tilgang til barnet og familien