Tabulex

Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er alle daginstitutioner i Helsingør Kommune der fremadrettet skal benytte Tabulex.  

Målet er på sigt at lette de administrative opgaver for personalet, og derved skabe mere tid til at være sammen med børnene. Samtidig bliver det muligt for forældre at oprette aftaler, melde ferie, sygdom og fridage samt at viderebringe beskeder om jeres børn 24 timer i døgnet.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. 

Kun forældre må betjene de opsatte skærme/tablets.