Metoden

Vi har udarbejdet en ”Personalevejledning om hygiejne i Troldehøj”. Personalet støtter hinanden i at efterleve råd og aftaler og bruger deres sunde fornuft i forhold til:

 • håndhygiejne
 • legetøj
 • måltider
 • rengøring af køleskabe
 • puslepladsen
 • vasketøj og tøjvask
 • toiletbesøg
 • flasker og sutteflasker
 • udendørs leg
 • sovefaciliteter
 • rensning af sår
 • måling af temperatur
 • skærpet hygiejne ved ophobning af infektioner
 • indeklima

Vi har opsat hygiejneanvisninger på badeværelserne i vuggestuen i forhold til bleskift.

Vi drøfter løbende og efter behov vores hygiejnestandard. Vejledningen drøftes hvert år i forbindelse med revidering af politikker i forbindelse med virksomhedsplanen.