Målet

  • at de voksne per automatik opretholder en god håndhygiejne
  • at børnene per automatik vasker hænder efter f.eks. toiletbesøg og inden de skal spise.