Indretning og lokaler

Børnehuset Troldehøj er et stort et plans hus med en midtergang og to huse et i hver ende. 

Der er 3 stuer i hvert hus. I vuggestuen er der ca. 10-12 børn og 3 voksne på hver stue og i børnehaven ca. 20 børn og 3 voksne på hver stue. Børnetallet kan variere både i vuggestue og børnehave.

Hver stue har garderobe, depot, toilet m. pusleplads (kun i vuggestuen samt på en enkelt stue i børnehaven), en stor stue samt to tilstødende rum.

Udover fælles indgang, er der også egen indgang til alle stuer.

Vores legeplads forsøger vi at holde i naturmaterialer, og langsomt men sikkert skal den være indrettet til at kunne tilgodese legebehovet hos børn i alderen 0 - 6 år.