Forældremøder

Forældremøder holder vi mindst to gange om året. Her orienterer vi om Troldehøjs hverdag og drøfter aktuelle emner. Vi har haft gode diskussioner på baggrund af oplæg eller spørgsmål. Vi forventer, at alle familier er repræsenteret til møderne.

Forældrene har mulighed for at få indflydelse via forældrebestyrelsen.