Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde

Institutionsbestyrelsen består af 3-7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, alle med stemmeret, samt lederen uden stemmeret.

Valgperioden er 2 år, gældende fra 1. august. Der er valg i maj eller juni måned.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, byrådet har vedtaget. Og bestyrelsen fører tilsyn med, at byrådets og bestyrelsens beslutninger efterleves i institutionens dagligdag. Byrådet har fortsat det overordnede tilsyn.

Bestyrelsen beslutter:

  • Udarbejdelse af virksomhedsplan
  • Pædagogiske principper
  • Fordeling af institutionens budget på hovedområder
  • Bestyrelsen har indstillingsret ved ansættelser

Bestyrelsen godkender endvidere institutionens årsplan.

 

Bestyrelsen holder møder ca. 6-8 gange om året.

På møderne diskuteres alt fra de pædagogiske principper til hvad der har med Troldehøjs drift at gøre. Der tages bl.a. stilling til indhold på forældremøder, personalesituationen, nye investeringer, besparelser, ombygninger, budget, informationer og høringer fra kommunen.

Bestyrelsen er med til at sikre at der arbejdes efter de kortsigtede og langsigtede mål.

Endvidere bliver bestyrelsen brugt som sparringspartnere i hverdagen, og hjælper med det praktiske ved alle festlige lejligheder, samt står bag den månedlige forældrekaffe.