Forældresamarbejde

Vi ønsker, at der skabes sammenhæng mellem hjemmet og Troldehøj så hverdagen for barnet bliver så harmonisk som muligt.

Når familien starter i Troldehøj får I tilknyttet en kontaktperson som følger jer og jeres barn igennem den første tid. I er selvfølgelig velkommen til at benytte jer af alle personaler på stuen, men der vil være én, som tager sig af jeres familie.

Når et barn har været i huset i ca. 3 måneder tilbydes forældre en samtale for at tale indkøringsforløbet igennem. Alle forældre bliver tilbudt en årlig samtale, men forældre er derudover altid velkomne til at få en samtale med kontaktpersonen eller lederen.

I hverdagen lægger vi stor vægt på den daglige kontakt ved aflevering og afhentning, for derigennem at få indblik i barnets livs verden. Vi er gerne behjælpelige med viden og støtte omkring problemstillinger i forhold til barn og familie.