Åbningstider og lukkedage

Åbningstider

  • Mandag-torsdag fra kl. 06.00-17.00 
  • Fredag fra kl. 06.00-16.30
  • De tre hverdage før påske
  • Juleaftens- og nytårsaftensdag
  • Fra fredag den 20. december til Mandag den 6. januar 2020.

Helsingør Kommune er forpligtet til at anvise alternativt pasningstilbud på lukkedage for børn, hvis forældre har behov for det. Alternativt pasningstilbud vil primært blive tilbudt med placering i den centrale del af kommunen. Center for Dagtilbud og Skoler organiserer dette, og sørger for, at alle forældre via deres daginstitution får meddelelse om alternativ pasning og mulighed for at tilmelde sig denne. Kommunen er ikke forpligtet til at stille dagtilbud til rådighed den 24. december.

Er der i den enkelte daginstitution yderligere dage med lavt fremmøde* (se definitionen nederst), kan forældrebestyrelsen i den pågældende daginstitution beslutte, at daginstitutionen holdes lukket. Daginstitutionen er i så fald forpligtet til at anvise alternativ pasning for børn, hvis forældre har behov for det. Dette kan evt. ske ved et samarbejde med de øvrige dagtilbud i distriktet. Forpligtelsen til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed gælder ikke, når der holdes lukket Grundlovsdag og den 24. december. Forældrebestyrelsen/ledelsen skal orientere Center for Dagtilbud og Skoler om beslutninger om yderligere lukkedage.

 

*Daginstitutionerne må holde lukket på dage, hvor der er få børn med pasningsbehov. Helsingør Kommune har besluttet, at et fremmøde på under 25% er et lavt fremmøde.