Evt. lukkedage i den enkelte daginstitution

Er der i den enkelte daginstitution yderligere dage med lavt fremmøde* (se definitionen nederst), kan forældrebestyrelsen i den pågældende daginstitution beslutte, at daginstitutionen holdes lukket. Daginstitutionen er i så fald forpligtet til at anvise alternativ pasning for børn, hvis forældre har behov for det. Dette kan evt. ske ved et samarbejde med de øvrige dagtilbud i distriktet. Forpligtelsen til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed gælder ikke, når der holdes lukket Grundlovsdag og den 24. december. Forældrebestyrelsen/ledelsen skal orientere Center for Dagtilbud og Skoler om beslutninger om yderligere lukkedage.

 

*Daginstitutionerne må holde lukket på dage, hvor der er få børn med pasningsbehov. Helsingør Kommune har besluttet, at et fremmøde på under 25% er et lavt fremmøde.